Finse

Finse 3

Finse er en videreutvikling av vår populære Femund-serie. Planløsningene har mye til felles, men Finse har fått et strammere fasadeuttrykk. Finse leveres som standard med bredt falspanel, svillstokk og markerte

Finse 4B

Finse er en videreutvikling av vår populære Femund-serie. Planløsningene har mye til felles, men Finse har fått et strammere fasadeuttrykk. Finse leveres som standard med bredt falspanel, svillstokk og markerte