Haugastøl

Haugastøl 1

HAUGASTØL er her vist i Variantutgaven. Med bredt fals-panel, kraftige søyler og hjørnestokker uten profil, og større vindusflater får hyttene en «strammere profil». I Haugastøl kommer du inn i en romslig hall/

Haugastøl 2

HAUGASTØL er her vist i Variantutgaven. Med bredt fals-panel, kraftige søyler og hjørnestokker uten profil, og større vindusflater får hyttene en «strammere profil». I Haugastøl kommer du inn i en romslig hall/

Haugastøl 3

HAUGASTØL er her vist i Variantutgaven. Med bredt fals-panel, kraftige søyler og hjørnestokker uten profil, og større vindusflater får hyttene en «strammere profil». I Haugastøl kommer du inn i en romslig hall/

Haugastøl 4

HAUGASTØL er her vist i Variantutgaven. Med bredt falspanel, kraft ige søyler og hjørnestokker uten profi l, og større vindusfl ater får hyttene en «strammere profi l». I Haugastøl kommer du inn i en romslig