Skagen

Skagen 3

Skagens planløsning har mange likhetstrekk med Kalvåg. Hytta har noe mindre grunnareal, men er tegnet med 32 graders takvinkel og innredet loft. Loftet har en mønehøyde på 2 meter og inneholder to rom som kan

Skagen 2

Skagens planløsning har mange likhetstrekk med Kalvåg. Hytta har noe mindre grunnareal, men er tegnet med 32 graders takvinkel og innredet loft. Loftet har en mønehøyde på 2 meter og inneholder to rom som kan