Finse 4b

114,1 + 34,6 kvm
132,3 kvm
4
17,4 x 10,2 m

Finse er en videreutvikling av Femundserien. Planløsningene har mye til felles, men hyttene har fått et mer moderne og strammere fasadeuttrykk.

Hyttene leveres som standard med et bredt falspanel (låvepanel), svillstokk og markerte hjørneløsninger. Oppholdsrommene har fått vesentlig større vindusflater

Finse er som standard beregnet for torvtak, men kan også leveres med tretak og ulike former for papptekking.

Finse 4B og Finse 3 har tilnærmet lik planløsning, men Finse 4 er en del større. Begge modellene kan leveres med eller uten balkong utenfor loftstua.