Idehytta gjør din hyttedrøm til virkelighet
Vi er der for våre kunder både før, under og etter at hytta er bygget. Fornøyde kunder er vår viktigste referanse! Samarbeidsform: Idehytta er spesielt tilpasset fjellet og innlandet. Hyttenes utforming og valg av kraftige materialer gir et røft særpreg. Mange byggedetaljer er hentet fra gamle norske byggetradisjoner. Modellutvalget omfatter 12 ulike hytteserier. Hver serie har forskjellig fasade- utforming, konstruksjon og planløsning. De fleste serier har 2-4 varianter i ulik størrelse. Idehytta bygger vi slik du vil ha den! Ta gjerne utgangspunkt i en av modellene og vi tilpasser hytta etter familiens behov både med hensyn til størrelse, planløsning, vindus-plassering og materialvalg. Vi legger mye arbeid i tilpasning av hytta og setter pris på mange og konstruktive meningsutvekslinger! Det gir et godt resultat! Idehytta leverer vi som komplett byggesett. Nødvendig prosjekteringsunderlag, byggetegninger, anbudsmaler for innhenting av anbud, og forslag til avtaler med lokale håndverkere m.m. inngår i leveransen. Velg en lokal snekker/byggmester. Han bør også være din byggeleder! Den lokale snekkeren har god kunnskap om hvem du skal velge som murer, rørlegger og andre håndverkere. Byggesøknadene tar vi oss av!